HercegBosna.org

HercegBosna.org

Forum Hrvata BiH
 
Sada je: 13 srp 2024, 21:54.

Vremenska zona: UTC + 01:00 [LJV]
Započni novu temu Odgovori  [ 49 post(ov)a ] 
Autor/ica Poruka
 Naslov: Državna imovina
PostPostano: 01 lis 2023, 11:37 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 27 lis 2010, 16:06
Postovi: 28376
Citat:
Dana 13. avgusta 2009. godine, visoki predstavnik se pismenim putem obratio svim
katastrima16 i zemljišnoknjižnim uredima17, sa zahtjevom da svaki ured započne s
pregledom javnih evidencija koje vode, započne s pripremom konkretnih podataka o
onim imovinskim jedinicama koje spadaju u predmet imovine iz člana 2. Odluke o
osnivanju Komisije za državnu imovinu, te dostavi sve odgovarajuće obrasce i
dokumentaciju do 15. septembra 2009. godine.18

Uporedo s tim, Ured visokog predstavnika započeo je s angažovanjem specijalizovanog
osoblja za prikupljanje i obradu popisnih podataka. Vlade Njemačke, Italije, Švedske i
Sjedinjenih Američkih Država pružile su donatorsku podršku za OHR-ovo angažovanje
20 konsultanata koji raspolažu stručnim znanjima u oblastima poput stvarnih prava i
njihovog upisivanja u javne registre, geodetskih poslova, imovinsko-pravnih odnosa i
projektnog menadžmenta.19 OHR je okončao proces angažovanja konsultanata za projekt
popisa imovine 14. septembra i započeo sa prikupljanjem podataka pod pokroviteljstvom
Odjela za pravne poslove i u saradnji sa katastrima, zemljišnoknjižnim uredima i sa
drugim institucijama koje vode javnu imovinsku evidenciju.

Odlukom visokog predstavnika o popisu državne imovine unutar i izvan Bosne i
Hercegovine od 11. septembra 2009. godine stvoren je pravni i operativni okvir za
vršenje popisa pod pokroviteljstvom OHR-a. Popis je izvršen tokom perioda od približno
13 sedmica. / ohr.int

_________________
- Sarajevo drugi u svijetu po broju izdanih radnih viza za Njemačku 2022.
- Luka Mišetić: Haag nigdje i nikad nije tvrdio da je Herceg-Bosna UZP.
- Reis: Država nam curi kroz prste poput pijeska.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 01 lis 2023, 11:39 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 27 lis 2010, 16:06
Postovi: 28376
Citat:
A. Predmet popisa

Obim podataka o državnoj imovini koje je prikupio OHR obuhvata nepokretnu imovinu
koja se nalazi unutar granica zemlje i u inostranstvu. Odluka visokog predstavnika o
popisu državne imovine unutar i izvan Bosne i Hercegovine preuzima pravnu definiciju
državne imovine propisanu Odlukom Vijeća ministara od 09. aprila 2009. godine o
formiranju Radne grupe za popis imovine, ali isključuje pokretnu imovinu iz predmeta
popisa sačinjenog pod pokroviteljstvom OHR-a.21 Član 1. ove posljednje spomenute
odluke u vidu reference preuzima definiciju državne imovine utvrđene Odlukom Vijeća
ministara o osnivanju Komisije za državnu imovinu (“Službeni glasnik BiH”, br. 10/05),
čiji član 2. kao državnu imovinu definiše slijedeće kategorije imovine:

• Imovina koja pripada državi Bosni i Hercegovini na osnovu međunarodnog
Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ22
• Imovina na kojoj je pravo raspolaganja i upravljanja imala bivša Socijalistička
Republika Bosna i Hercegovina (SRBiH) i bilo koji od njenih organa prije 31.
decembra 1991. godine23
• Ostala imovina koja je predmet raspodjele na osnovu analize katastra, zemljišnih
knjiga i drugih javnih knjiga.24
/ohr.int

_________________
- Sarajevo drugi u svijetu po broju izdanih radnih viza za Njemačku 2022.
- Luka Mišetić: Haag nigdje i nikad nije tvrdio da je Herceg-Bosna UZP.
- Reis: Država nam curi kroz prste poput pijeska.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 01 lis 2023, 11:41 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 27 lis 2010, 16:06
Postovi: 28376
Citat:
B. Metodologija popisa državne imovine unutar granica zemlje

U skladu s relevantnim propisima, OHR je pripremio uputstvo svim javnim registrima
nekretnina i prava na nekretninama (u daljem tekstu: javni registri) o obliku i sadržaju
traženih imovinskih podataka.25 Naime, od službenika je zatraženo da dostave podatke i
dokumentaciju o društvenoj i državnoj imovini na kojoj su na dan 31. decembra 1991.
godine kao titulari bili upisani bivša SRBiH i bilo koji od njenih organa.


Od službenika javnih registara je na nadalje zatraženo da dostave podatke o imovini na
kojoj su na isti datum kao titulari bili upisani bivša SFRJ i bilo koji od njenih tijela. U skladu s tim,
popis obuhvata ne samo imovinu na kojoj je kao titular upisana SFRJ ili SRBIH, nego i
njihovi organi kao što je Savezni sekretarijat za narodnu odbranu (SSNO), Republički
sekretarijat za unutrašnje poslove (SUP), Savezno i Republičko Izvršno vijeće (IV), kao i
kategorije poput društveno-političkih organizacija (DPO)26 ili samoupravnih interesnih
zajednica (SIZ).


Pored imovine upisane na SRBiH i SFRJ i njihove organe, popis obuhvata i dio imovine
koja je bila upisana na titulare koji su postojali prije bivše SFRJ, te i imovinu kojom su
raspolagala tijela na nivou bivše SRBiH, ali koja nije bila upisana kao takva (kao “erar”,
na primjer).
Nadalje, uvidom u zemljišne knjige i katastre ukazala se određena imovina
koja je bila upisana na prilično uopćen način (kao “općenarodna imovina”, na primjer),
bez podrobnije naznake titulara. U svim takvim slučajevima, dotična imovina je
obuhvaćena popisom samo ukoliko su organi SFRJ ili SRBiH bili tačno upisani kao
titulari. / ohr.int

_________________
- Sarajevo drugi u svijetu po broju izdanih radnih viza za Njemačku 2022.
- Luka Mišetić: Haag nigdje i nikad nije tvrdio da je Herceg-Bosna UZP.
- Reis: Država nam curi kroz prste poput pijeska.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 01 lis 2023, 11:45 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 27 lis 2010, 16:06
Postovi: 28376
Citat:
IV. Prikupljanje i obrada popisnih podataka

Početno utvrđivanje čestica državne imovine zasnivalo se prvenstveno na
zemljišnoknjižnim uredima u 48 sudova30 i na 142 općinska katastra. Konsultanti koji su
radili na popisu izvršili su obilazak svih javnih registara u cijeloj državi. U slučajevima u
kojima ovi javni registri nisu odgovorili na zahtjeve za informacijama, odnosno kada su
izrazili nedostatak razumijevanja u vezi s traženim informacijama, konsultanti koji su
radili na popisu stupili su u vezu sa svakim uredom direktno, putem telefona, pismenim
putem i terenskim obilascima, radi odgovora na pitanja i pojašnjenja zahtjeva za
dokumentima. Timovi za popis su takođe posjetili odgovarajuće javne registre kako bi
prikupili dokumente i u pojedinim slučajevima pribavili dodatne podatke.

Praktično, timovi za popis pribavili su posjedovne i topografske informacije prvo od
katastara, a te informacije su potom upoređene s podacima o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima iz zemljišnoknjižnih ureda. Popisom su obuhvaćeni podaci koji pored ostalog
sadržavaju podatke o nosiocu stvarnih prava iz 1991. godine, sadašnjem posjedniku,
lokaciji imovinske jedinice,31 kao i kopije katastarskih planova s identifikacionim
brojevima zemljišnoknjižnih i katastarskih čestica (“k.č.”). Po prijemu i
zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka, timovi za popis analizirali su podatke kako bi
osigurali da imovinske jedinice spadaju u predmet popisa i osigurali da prateća
dokumentacija bude što je više moguće kompletirana.... /ohr.int

_________________
- Sarajevo drugi u svijetu po broju izdanih radnih viza za Njemačku 2022.
- Luka Mišetić: Haag nigdje i nikad nije tvrdio da je Herceg-Bosna UZP.
- Reis: Država nam curi kroz prste poput pijeska.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 01 lis 2023, 11:46 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 27 lis 2010, 16:06
Postovi: 28376
Citat:
VI. Obrada podataka i izrada baze podataka

Nakon pregleda cjelokupne dokumentacije primljene za svaku imovinsku jedinicu za
koju je ustanovljeno da spada u državnu imovinu, timovi za popis formirali su zasebnu
datoteku za svaku općinu, ocijenili su kvalitet prateće dokumentacije i nakon završne
provjere izvršili unos podataka u bazu podataka koju je izradio OHR.
Kvalitet podataka za svaku imovinsku jedinicu utvrđen je na osnovu toga da li je imovina
registrirana ili upisana u zemljišnoj knjizi u pogledu stvarnih prava, odnosno u katastru u
pogledu posjedovanja imovine. Podaci se smatraju “potpunim i usaglašenim” u
slučajevima kada su informacije iz zemljišne knjige i katastra u cijelosti usaglašene u
pogledu titulara i površine, 38 “vrlo dobrim” u slučajevima kada registrirani posjednik i
titular odgovaraju definiciji državne imovine, ali nedostaje informacija o titularima prava
raspolaganja, upravljanja i korištenja, te “dobrim” u slučajevima kada registrirani
korisnici u katastru odgovaraju definiciji imovine u državnoj svojini u pogledu površine i
granica, ali gdje su podaci iz zemljišne knjige ili uništeni 39ili gdje registrirani korisnik u
katastru zemljišta odgovara definiciji državne imovine, ali nedostaju kopije planova i
precizni podaci o površini i granicama. Imovinske jedinice koje su svrstane u kategoriju
pod nazivom “zadovoljava” odražavaju evidentirana ali neprovedena rješenja i odluke
nadležnih organa koje spadaju u definiciju državne imovine40 ili imovinske jedinice za
koje su podaci preuzeti iz drugih izvora informacija kao što je CRPC-ova Katastarska
baza podataka, te u kategoriju “loše” u slučajevima u kojima imovinske jedinice ne
postoje u postojećim registrima imovine, ali se pojavljuju na verifikovanim listama
institucija koje njome upravljaju.41 Svakoj imovinskoj jedinici dodijeljena je po jedna od
ovih klasifikacionih kategorija na skali od 1-5 u bazi podataka o državnoj imovini, pri
čemu broj “1” označava kategoriju “loše”, a broj “5” kategoriju “potpuno i usaglašeno”.
Za svaku imovinsku jedinicu na kojoj se nalazi državna imovina, cjelokupna prateća
dokumentacija je skenirana i elektronski povezana s njom odgovarajućim unosom u bazi
podataka. Međutim, dopunska dokumentacija za svaki unos u bazu podataka koju je
OHR-u nakon 1. decembra 2009. godine dostavilo 13 općina nije digitalizovana i
povezana s datim unosima u bazu podataka zbog toga što je kasno prispjela. Ovi
dopunski dokumenti su označeni i bit će predati Vijeću ministara BiH sa svom drugom
originalnom popisnom dokumentacijom. / ohr.int

_________________
- Sarajevo drugi u svijetu po broju izdanih radnih viza za Njemačku 2022.
- Luka Mišetić: Haag nigdje i nikad nije tvrdio da je Herceg-Bosna UZP.
- Reis: Država nam curi kroz prste poput pijeska.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 01 lis 2023, 11:48 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 27 lis 2010, 16:06
Postovi: 28376
Citat:
VII. Kratak pregled rezultata popisa

Ukupno 1000 jedinica državne imovine su utvrđene putem procesa popisa, od čega se
979 nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine a 21 u inostranstvu. Unutar granica BiH, 979
jedinica državne imovine nalaze se u 123 općine, od čega se 552 nalazi u Federaciji BiH,
404 u Republici Srpskoj i 23 u Brčko Distriktu
. Općine u kojima je ustanovljen najveći
broj jedinica s državnom imovinom su Mostar sa (46) jedinica, Banja Luka sa (41) i
Prijedor sa (37). Sarajevo, kao grad s četiri općine u svom sastavu, ima ukupno 78
imovinskih jedinica. Nijedna jedinica s državnom imovinom nije ustanovljena u 20
općina,42 dok je bar jedna jedinica državne imovine ustanovljena u svim drugim
općinama.

21 jedinica državne imovine koja se nalazi u inostranstvu pronađena je u 7 država, sa 14
jedinica u Republici Hrvatskoj. Premda su utvrđene informacije o eventualnim
jedinicama državne imovine BiH koja se nalazi u Srbiji, Crnoj Gori, Bivšoj
Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i Sloveniji, OHR nije dobio nikakvu
dokumentaciju koja bi potkrijepila ove informacije, pa iz tog razloga ove jedinice nisu
uvrštene u bazu podataka.

Sa stanovišta strukture, preko 30% predstavlja "vojnu imovinu" registriranu kao imovinu
bivše SSNO (bivše Jugoslovensko Ministarstvo odbrane), a 20% predstavlja imovinu
bivših "društveno-političkih organizacija", poput Saveza komunista, Saveza sindikata i
Socijalističkog saveza radnog naroda. Treća po redu najbrojnija kategorija prikupljenih
podataka odnosi se na imovinu bivšeg Sekretarijata, t.j. Ministarstva za unutrašnje
poslove SRBiH, koja iznosi otprilike 12%.
Kratak pregled statističkih pokazatelja o svim
jedinicama na kojima se nalazi državna imovina i koje su obuhvaćene ovim popisom
priložen uz ovaj izvještaj kao Aneks A.

Da zaključimo, ovdje se mora istaći da popis državne imovine koji je izvršen pod
pokroviteljstvom OHR-a sadržava dokumenaciju koju su dostavili javni registri iz cijele
Bosne i Hercegovine, te da tačnost i kompletnost podataka odražava trud službenika koji
rade u ovim uredima, a koji su izvršili uvid u svoje evidencije i dostavili tražene podatke.
Izvšeni popis predstavlja pohvalan zajednički napor svih onih koji su bili uključeni u
aktivnosti s ciljem da se prikaže detaljna slika o stanju ovih javne imovine. Međutim, i
pored ovog zajedničkog napora, teret odgovornosti ostaje na organima vlasti Bosne i
Hercegovine kako bi identificirali svu državnu imovinu i riješili sva povezana pitanja
prava vlasništva nad tom imovinom. Ovaj popis treba koristiti na način koji će doprinjeti
uspjehu ovih napora. / ohr.int

_________________
- Sarajevo drugi u svijetu po broju izdanih radnih viza za Njemačku 2022.
- Luka Mišetić: Haag nigdje i nikad nije tvrdio da je Herceg-Bosna UZP.
- Reis: Država nam curi kroz prste poput pijeska.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 01 lis 2023, 16:04 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 27 lis 2010, 16:06
Postovi: 28376
U Švicarskoj, suverenitet nad korištenjem vode uglavnom pripada kantonima. U svakom kantonu, površinske vode, tj. jezera, rijeke i potoci, općenito su pod njegovom kontrolom.

_________________
- Sarajevo drugi u svijetu po broju izdanih radnih viza za Njemačku 2022.
- Luka Mišetić: Haag nigdje i nikad nije tvrdio da je Herceg-Bosna UZP.
- Reis: Država nam curi kroz prste poput pijeska.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 01 lis 2023, 16:07 
Offline

Pridružen/a: 16 ruj 2023, 06:45
Postovi: 102
novem je napisao/la:
U Švicarskoj, suverenitet nad korištenjem vode uglavnom pripada kantonima. U svakom kantonu, površinske vode, tj. jezera, rijeke i potoci, općenito su pod njegovom kontrolom.


izvor?


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 01 lis 2023, 16:11 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 27 lis 2010, 16:06
Postovi: 28376
Budalla je napisao/la:
novem je napisao/la:
U Švicarskoj, suverenitet nad korištenjem vode uglavnom pripada kantonima. U svakom kantonu, površinske vode, tj. jezera, rijeke i potoci, općenito su pod njegovom kontrolom.


izvor?


Evo ti primjer od skoro 100 jezera u Kantonu Bern.
Većinom je vlasnik kanton, nešto općine, a ima i privatnog vlasništva.

https://www.bernerzeitung.ch/wem-gehoer ... 5684692426

_________________
- Sarajevo drugi u svijetu po broju izdanih radnih viza za Njemačku 2022.
- Luka Mišetić: Haag nigdje i nikad nije tvrdio da je Herceg-Bosna UZP.
- Reis: Država nam curi kroz prste poput pijeska.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 01 lis 2023, 16:13 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 27 lis 2010, 16:06
Postovi: 28376
Evo što piše glede vlasništva sada:

Neretva
slika

Bosna
slika

Miljacka
slika

_________________
- Sarajevo drugi u svijetu po broju izdanih radnih viza za Njemačku 2022.
- Luka Mišetić: Haag nigdje i nikad nije tvrdio da je Herceg-Bosna UZP.
- Reis: Država nam curi kroz prste poput pijeska.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 01 lis 2023, 16:26 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 27 lis 2010, 16:06
Postovi: 28376
Citat:
14.07.2023
Osmi konzultacijski sastanak stručnjaka za državnu imovinu: Diskusija o pitanjima koja se odnose na imovinu bivše SFRJ i SRBiH

04.07.2023
Sedmi konsultacijski sastanak stručnjaka za državnu imovinu: rasprava o imovinskim pitanjima u vezi s Aneksom 9 Daytonskoga mirovnog sporazuma

13.06.2023
Održan peti konzultacijski sastanak stručnjaka o državnoj imovini: Razmatranje vodnih resursa

16.05.2023
Održan treći konzultativni sastanak stručnjaka za državnu imovinu: Tema su bila šumska dobra

09.05.2023
Drugi konsultativni sastanak stručnjaka za pitanje državne imovine s fokusom na poljoprivredna dobra

ohr.int

_________________
- Sarajevo drugi u svijetu po broju izdanih radnih viza za Njemačku 2022.
- Luka Mišetić: Haag nigdje i nikad nije tvrdio da je Herceg-Bosna UZP.
- Reis: Država nam curi kroz prste poput pijeska.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 10 lis 2023, 12:28 
Offline

Pridružen/a: 02 tra 2013, 18:46
Postovi: 7062
Lokacija: Srpska Republika Bosna i Hercegovina
Pojam "državna imovina" nepoznat je pravnom poretku Bejha .Postoji imovina čiji su titulari javne vlasti a medju njima i Bejha koja vjerovatno ima najmanje imovine od svih drugih javnih vlasti.To su ambasade,carinarnice i dr. što služi za rad ustavnih institucija Bejha.Sve drugo pripada entitetima ili kantonima u Efbiju.

_________________
The ratio of 51:49 of the territorial proposal of the Contact Group is a foundation of the agreement. That territorial proposal is open for changes resulting from the joint agreements.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 11 lis 2023, 16:04 
Offline

Pridružen/a: 02 stu 2009, 22:36
Postovi: 2244
Veso, opet tako zorno opisuje, ovaj put o ”državnoj” imovini.

“Zemlja na ivici pucanja u kojoj se ne puca, to je definicija Bosne i Hercegovine. Pitanje državne imovine je ono čime se zaokupljaju ovih dana, čak godina. Pa, uknjižite je na lokalne zajednice, majka mu stara. U Federaciji BiH su to već uradili. Pa neka je uzme onaj ko može. Neka je odnese. Ali ne, treba „zagovnati“ do te mjere da narod kaže „samo nek’ ne puca“. Doduše, ako se uknjiži na opštine i gradove, ne može se lako založiti kao garancija kad se zajme pare ali to nije tema ove kolumne.”


https://bild.ba/humovanja-veselina-gatala-samo-nek-ne-puca-755

_________________
"Ne funkcionira BiH zato sto je podjeljena, vec je podjeljeljena zato sto ne funkcionira"


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 07 sij 2024, 01:07 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 27 lis 2010, 16:06
Postovi: 28376
Pravni presedan o tzv. državnoj imovini?

https://youtu.be/Y3hPmH88qKA?t=1409

slika

https://fmpvs.gov.ba/wp-content/uploads ... 100-23.pdf

_________________
- Sarajevo drugi u svijetu po broju izdanih radnih viza za Njemačku 2022.
- Luka Mišetić: Haag nigdje i nikad nije tvrdio da je Herceg-Bosna UZP.
- Reis: Država nam curi kroz prste poput pijeska.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 07 sij 2024, 18:04 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 30 tra 2018, 13:41
Postovi: 5247
Zanimljiva tema!

novem jel možeš ukratko reć šta ubiti znači ugovor o sucesiji ili kako se već to zove ??
Čitao sam negdje da Republika Srbija otplaćuje kredite koje je Kosovo dobilo za vrijeme Juge...

_________________
JA SAM ZAGREB !!!


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 07 sij 2024, 18:14 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 27 lis 2010, 16:06
Postovi: 28376
Brane je napisao/la:
Zanimljiva tema!

novem jel možeš ukratko reć šta ubiti znači ugovor o sucesiji ili kako se već to zove ??
Čitao sam negdje da Republika Srbija otplaćuje kredite koje je Kosovo dobilo za vrijeme Juge...


http://www.podaci.net/_z1/9128867/S-psukce01v0206.html

_________________
- Sarajevo drugi u svijetu po broju izdanih radnih viza za Njemačku 2022.
- Luka Mišetić: Haag nigdje i nikad nije tvrdio da je Herceg-Bosna UZP.
- Reis: Država nam curi kroz prste poput pijeska.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 07 sij 2024, 20:16 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 12 lip 2009, 13:19
Postovi: 5809
Lokacija: Croatia Alba; site:hercegbosna.org/forum
novem je napisao/la:
Citat:
VII. Kratak pregled rezultata popisa

Ukupno 1000 jedinica državne imovine su utvrđene putem procesa popisa, od čega se
979 nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine a 21 u inostranstvu. Unutar granica BiH, 979
jedinica državne imovine nalaze se u 123 općine, od čega se 552 nalazi u Federaciji BiH,
404 u Republici Srpskoj i 23 u Brčko Distriktu
. Općine u kojima je ustanovljen najveći
broj jedinica s državnom imovinom su Mostar sa (46) jedinica, Banja Luka sa (41) i
Prijedor sa (37). Sarajevo, kao grad s četiri općine u svom sastavu, ima ukupno 78
imovinskih jedinica.

Nijedna jedinica s državnom imovinom nije ustanovljena u 20
općina
,42 dok je bar jedna jedinica državne imovine ustanovljena u svim drugim
općinama.

/ ohr.int


Je li poznato u kojih to 20 općina nije ustanovljena niti jedna jedinica državne imovine?


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 07 sij 2024, 20:30 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 12 lip 2009, 13:19
Postovi: 5809
Lokacija: Croatia Alba; site:hercegbosna.org/forum
Kao zanimljivost bih naveo da je u općini Srebrenica kao državno evidentirano lovište Sušica, u kojem su lovili Emerik Blum, Branko Mikulić, Anto Sučić, Milanko Renovica, Nikola Stojanović itd.

Istovremeno, u općini Bugojno još slavnije lovište Koprivnica, u kojem su lovili Josip Broz i Branko Mikulić, nije evidentirano kao državno.

Možda i nije bilo, a možda i jest.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 07 sij 2024, 21:29 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 27 lis 2010, 16:06
Postovi: 28376
Glazbenik je napisao/la:
novem je napisao/la:


Je li poznato u kojih to 20 općina nije ustanovljena niti jedna jedinica državne imovine?


Nisam vidio listu tih općina.

_________________
- Sarajevo drugi u svijetu po broju izdanih radnih viza za Njemačku 2022.
- Luka Mišetić: Haag nigdje i nikad nije tvrdio da je Herceg-Bosna UZP.
- Reis: Država nam curi kroz prste poput pijeska.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 07 sij 2024, 21:34 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 27 lis 2010, 16:06
Postovi: 28376
Glazbenik je napisao/la:
Kao zanimljivost bih naveo da je u općini Srebrenica kao državno evidentirano lovište Sušica, u kojem su lovili Emerik Blum, Branko Mikulić, Anto Sučić, Milanko Renovica, Nikola Stojanović itd.

Istovremeno, u općini Bugojno još slavnije lovište Koprivnica, u kojem su lovili Josip Broz i Branko Mikulić, nije evidentirano kao državno.

Možda i nije bilo, a možda i jest.


Vjerojatno je tvrtka bila u općinskom vlasništvu.

https://bug.ba/lovacko-drustvo-koprivni ... vista.html

_________________
- Sarajevo drugi u svijetu po broju izdanih radnih viza za Njemačku 2022.
- Luka Mišetić: Haag nigdje i nikad nije tvrdio da je Herceg-Bosna UZP.
- Reis: Država nam curi kroz prste poput pijeska.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 08 sij 2024, 00:21 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 22 svi 2020, 12:40
Postovi: 4337
Glazbenik je napisao/la:
Je li poznato u kojih to 20 općina nije ustanovljena niti jedna jedinica državne imovine?

Ako mogu nagađati, to su vjerovatno ove poslijeratne mikro-općine: Istočni Drvar, Istočni Mostar, Kupres (RS), Petrovac (RS), Pale (FBiH) i slično.
Kakav bi to objekt u vlasništvu države mogao postojati u Istočnom Drvaru ili Istočnom Mostaru?


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 08 sij 2024, 16:12 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 12 lip 2009, 13:19
Postovi: 5809
Lokacija: Croatia Alba; site:hercegbosna.org/forum
Dr. Van Nostrand je napisao/la:
Glazbenik je napisao/la:
Je li poznato u kojih to 20 općina nije ustanovljena niti jedna jedinica državne imovine?

Ako mogu nagađati, to su vjerovatno ove poslijeratne mikro-općine: Istočni Drvar, Istočni Mostar, Kupres (RS), Petrovac (RS), Pale (FBiH) i slično.
Kakav bi to objekt u vlasništvu države mogao postojati u Istočnom Drvaru ili Istočnom Mostaru?


Hvala na prijedlogu.

U Petrovcu (RS) koji se zove Drinić ima vojne imovine kao i u Pale-Prača (FBiH).

https://www.ohr.int/stateproperty/index.htm


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 08 sij 2024, 16:30 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 22 svi 2020, 12:40
Postovi: 4337
Glazbenik je napisao/la:
Dr. Van Nostrand je napisao/la:
Ako mogu nagađati, to su vjerovatno ove poslijeratne mikro-općine: Istočni Drvar, Istočni Mostar, Kupres (RS), Petrovac (RS), Pale (FBiH) i slično.
Kakav bi to objekt u vlasništvu države mogao postojati u Istočnom Drvaru ili Istočnom Mostaru?


Hvala na prijedlogu.

U Petrovcu (RS) koji se zove Drinić ima vojne imovine kao i u Pale-Prača (FBiH).

https://www.ohr.int/stateproperty/index.htm

Otvori listu općina (na Wikipediji ili negdje), sortiraj prema broju stanovnika od najmanjeg, pregledaj jednu po jednu ili napravi nekakav lookup u excelu.

Od naših općina nema Ravno ni Dobretići.
Otvorio da vidim što ima u Usori, policijska stanica (državno vlasništvo) je u objektu koji je u suvlasništvu MUP 1/2 i dvije fizičke osobe po 1/4. :zubati

Ako je policija kantonalna, kako obični policijski objekti mogu biti državni? Nije to državna granična služba.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 08 sij 2024, 16:55 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 12 lip 2009, 13:19
Postovi: 5809
Lokacija: Croatia Alba; site:hercegbosna.org/forum
Dr. Van Nostrand je napisao/la:
Ako je policija kantonalna, kako obični policijski objekti mogu biti državni? Nije to državna granična služba.


Zato, jer je to popis državne imovine prema stanju na 31. prosinca 1991.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Državna imovina
PostPostano: 08 sij 2024, 16:57 
Offline
Avatar

Pridružen/a: 12 lip 2009, 13:19
Postovi: 5809
Lokacija: Croatia Alba; site:hercegbosna.org/forum
novem je napisao/la:
Citat:
B. Metodologija popisa državne imovine unutar granica zemlje

U skladu s relevantnim propisima, OHR je pripremio uputstvo svim javnim registrima
nekretnina i prava na nekretninama (u daljem tekstu: javni registri) o obliku i sadržaju
traženih imovinskih podataka.25 Naime, od službenika je zatraženo da dostave podatke i
dokumentaciju o društvenoj i državnoj imovini na kojoj su na dan 31. decembra 1991.
godine kao titulari bili upisani bivša SRBiH i bilo koji od njenih organa.


Od službenika javnih registara je na nadalje zatraženo da dostave podatke o imovini na
kojoj su na isti datum kao titulari bili upisani bivša SFRJ i bilo koji od njenih tijela. U skladu s tim,
popis obuhvata ne samo imovinu na kojoj je kao titular upisana SFRJ ili SRBIH, nego i
njihovi organi kao što je Savezni sekretarijat za narodnu odbranu (SSNO), Republički
sekretarijat za unutrašnje poslove (SUP), Savezno i Republičko Izvršno vijeće (IV), kao i
kategorije poput društveno-političkih organizacija (DPO)26 ili samoupravnih interesnih
zajednica (SIZ).


Pored imovine upisane na SRBiH i SFRJ i njihove organe, popis obuhvata i dio imovine
koja je bila upisana na titulare koji su postojali prije bivše SFRJ, te i imovinu kojom su
raspolagala tijela na nivou bivše SRBiH, ali koja nije bila upisana kao takva (kao “erar”,
na primjer).
Nadalje, uvidom u zemljišne knjige i katastre ukazala se određena imovina
koja je bila upisana na prilično uopćen način (kao “općenarodna imovina”, na primjer),
bez podrobnije naznake titulara. U svim takvim slučajevima, dotična imovina je
obuhvaćena popisom samo ukoliko su organi SFRJ ili SRBiH bili tačno upisani kao
titulari. / ohr.int


Vrh
   
 
Prikaži postove “stare”:  Redanje  
Započni novu temu Odgovori  [ 49 post(ov)a ]  Stranica 1, 2  Sljedeća

Vremenska zona: UTC + 01:00 [LJV]


Online

Trenutno korisnika/ca: pakovic i 34 gostiju.


Ne možeš započinjati nove teme.
Ne možeš odgovarati na postove.
Ne možeš uređivati svoje postove.
Ne možeš izbrisati svoje postove.
Ne možeš postati privitke.

Forum(o)Bir:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Facebook 2011 By Damien Keitel
Template made by DEVPPL - HR (CRO) by Ančica Sečan
phpBB SEO