HercegBosna.org

HercegBosna.org

Forum Hrvata BiH
 
Sada je: čet kol 16, 2018 9:40 pm.

Vremenska zona: UTC + 01:00 [LJV]
Započni novu temu Odgovori  [ 40 post(ov)a ] 
Autor/ica Poruka
 Naslov: Re: Rasni tipovi Europe
PostPostano: uto ožu 27, 2018 1:17 pm 
Offline

Pridružen/a: sub vel 10, 2018 8:02 am
Postovi: 83
NORDISKI TIP

Nordide i Dinaride, kao i druge rasne skupine koje njima pripadaju, ostavili smo da ih najposle izložimo. Ne samo stoga što oni tu i dolaze, kao što ćemo sad videti, već i stoga što je bilo potrebno da se prethodno upoznamo sa ostalim rasama da bi bolje razumeli i njihove odlike i mesto koje oni zauzimaju. I kod njih nalazimo elemente koji nas potsećaju na naš Eurafrički prototip. Ali se ove dve rase izdvajaju od svih ostalih. Ne samo što su one najmanje azijatske, da tako kažemo, već se kod njih i “eurafrički” karakteri javljaju u takvom obliku da i jednu i drugu smatramo za najizrazitije evropske rase. Nordidi i Dinaridi Evropljani su par exellence. Ne potsećaju nas ni na narode Azije ni na narode Afrike. Mnogima će ovakvo grupisanje biti čudno i novo. U stvari čudno je kad Montandon govori o Alpdinaridima, kad Haddon ili Hrdlička ne mogu da osete razliku između jednog pripadnika Alpiske rase i jednog Dinarca. Čudno je kad Montandon, koji bi hteo u antropologiji da primeni teoriju hologeneze, smatra da su Nordiska rasa i Istočnoeuropidska jedna jedina. Po njemu su oni svi, i dolihomorfni i brahimorfni, i visoki i mali, i leptoprozopi i euriprozopi, i oni dugačka i oni široka nosa, i oni respiratorne i oni digestivne konstitucije, svi su oni pripadnici jedne jedine rase. A sve to samo stoga što su i jedni i drugi svetle kompleksije. Ako imamo dva kostura od kojih jedna pripada osobi Alpiske rase a drugi Baltiske, mi ćemo ih teško moći identifikovati. Toliko su ove dve rase po svojim osteološkim osobinama slične. Sa svim tim Montandon Istočnoeuropidsku rasu, kao Sous-race subnordique, stavlja sa Nordiskom, - Sous race nordique -‚ u jednu istu rasu, u Race blonde. Ali o tome dosta.

Muškarac nordijskog fenotipa
slika

Nordiska rasa prostire se svud oko Baltičkog i Severnog mora. Zauzima veći deo Velike Britanije i Irske, njihove istočne krajeve, skoro celo Skandinavsko poluostrvo, dobar deo Finske, Estonije, Letonije i Litve, zatim severozapadnu Poljsku, pa Dansku, Holandiju i Belgiju, sve severne krajeve Nemačke, i najposle, severnu Francusku. Ovde onde javlja se i u ostaloj Evropi, pa i u Aziji sve do najudaljenijih europidskih granica.

Nordidi se odlikuju visokim stasom, longiliniskom konstitucijom, dolihomorfnošću i svetlom kompleksiom. Na visokom (173 cm) i vitkom telu vidimo široka ramena, srazmerno dugačke udove, uske kukove. Glava je duguljasta, dolihomorfna (indeks 78-89), čelo je visoko i natrag nagnuto, nadočne su kosti jako razvijene, potiljak je isturen, prelaz izmedu čeone kosti i slepoočne istaknut je. Lice je dugačko, brada je izrazita ali je zaobljena. Nos je dugačak, uzan i prav; nozdrve su tanke, dugačke i leže jedna pored druge. Usne su srazmerne, modelirane. Koža je ružičastobela, kosa plava, meka i talasasta. I oči su plave ili sivoplave. Razmak izmedu očiju je mali. Očni otvor je više velik nego srednji.

Eickstedt razlikuje kod Nordiske rase tri tipa. Jedan naziva Teutonordiskim, drugi Dalonordiskim, Dalskim ili Vestfalskim; a treći Fenonordiskim. Ne možemo duže da se zadržimo kod ova tri tipa. Reći ćemo samo toliko:

Teutonordiski tip odgovara našem gornjem opisu Nordida.

Devojka dominantno nordijskog podrasnog tipa.

Dalonordiski tip, ili Vestfalska ili Dalska rasa, kako je drugi zovu, najizrazitija je u Vestfaliji i Dalarnu. Njegovi odvojeni znaci bili bi sledeći: Teška pojava, konstitucija normoliniska sa jedva izraženom sklonošću ka digestivnim oblicima. Potiljak je jače istaknut nego što je kod Teutonordiskog tipa. Čelo je strmo i široko. Nadočni su lukovi jako razvijeni. Obrve su guste i čekinjaste. Lice je masivnije, brada jaka. Izgled lica je pomalo četvrtast. Nos je snažan i nešto širi. Usta su velika, slabo modelirana, usne su uzane. Uopšte telesna je grada masivna.

Fenonordiski tip ili podrasa svojim telesnim izgledom stoji nekako između Teutonordiske i Dalonordiske podrase. A tako isto i crtama lica. Mišići i kosti lica po svojim oblicima potpuno odgovaraju dinarskim odlikama. Lubanja je kraća, manje je dolihomorfna od lubanje teutonske i dalske. Dosta kruta kosa boje je crvenkastoplave, a naročito brci i brada. Oči su vodeno plave.

DINARSKI TIP

Poslednja rasna grupa, grupa koja je za nas od najveće važnosti, grupa koju smatramo isto tako izrazito evropskom kao i Nordiska što je, to je — Dinarska rasa.

Po nekim autorima Dinaridi nastavaju ne samo bezmalo celu Jugoslaviju i celu Albaniju, već i najveći deo Bugarske (osim južnog i severoistočnog primorja), zatim Karpate, Ukrajinu do Dnjepra, Slovačku, Austriju i Dolomite. Ali ima antropologa po kojima Dinaridi ne obuhvataju ovako veliku teritoriju. Czekanowski svodi rasprostiranje Dinarida uglavnom na jugoslovenske oblasti, nešto malo na zapadnu Bugarsku, na Austriju i Dolomite. Da li se takvo rasprostiranje slaže sa činjenicama — nije nam poznato. Dok se drukčije ne dokaže mi se moramo držati najnovijih rasnih karata nemačkih autora (H. K. Gunther, Eickstedt, Venzmer i drugi).

Uopšte Czekanowski ne govori o Dinaridima. Za njega su Dinarci armenoidno stanovništvo. Taj je tip po njemu nastao mešanjem Nordiske i Jermenske rase. Drugi autori identifikuju Dinarsku rasu sa Alpinsku (engleski i američki antropolozi i neki francuski). Po Montandon-u Dinarci (Sous-race adriatique koja pripada Alparmenskoj rasi) razlikuje se od Alpiske rase (Sous race alpine) isključivo visokim rastom. Ko je pažljivo pratio dosadanja izlaganja zna da je takva pretpostavka netačna. Ako su karakteristike Alpiske rase onakve kao što smo ih ovde izložili (jer možda postoji i drugi neki tip koji ne odgovara u svemu Alpiskim oznakama), to se Dinarci otsečno od njih razlikuju. Jedni su i drugi i brahikefali i crnomanjasti. Ali to su jedine podudarne odlike. Sve ostale potpuno su različite. A mi smo videli, ranije, kada je bilo govora o rasama uopšte, o rasnirn odlikama, da brahikefalija sama po sebi malo šta znači. Oblik lubanje, oblik pojedinih lubanjskih kostiju, nasledan je i rasno vredan, a ne kefalični indeks. Alpidi teže po svima svojim odlikama Euraziskome prototipu, onako slično kao i Baltidi i Turanidi. A naprotiv oznake Dinarida upućuju nas na eurafričke oblike.
slika
Klasični primer odraslog dinarskog muškarca. Izuzetno zreo izgled, za razliku od infantilnog izgleda nekih podrasnih tipova azijske rase i slično.

To je pre svega longiliniska konstitucija. Visok rast, mogli bismo reći najviši u Evropi (173-178 cm), praćen je dugačkim udovima, dugačkim vratom, dugačkim licem, vitkim ali i snažnim oblicima. Dakle sasvim drugačije nego što vidimo kod Alpida. Glava je veoma visoka. Potiljak nije uvek prav “kao sekirorn otsečen”, već je često isturen, u najarnanju ruku onako isto kao kod Fenonordida. Filipović sa pravom misli da se često do zaravnjenog potiljka dolazi veštačkim putem. Od najveće je važnosti oblik čela. Čelo je visoko, sa dubokim zaliscima, sa označenim prelazima prema slepoočnoj kosti, sa razvijenim nadočnim lukovima, i gustim, širokim i čekinjastim obrvama. Glava je brahimorfna. Kreće se od umerene brahikefalije pa do ultrabrahikefalije. Ali oblik uglavnom ostaje uvek karakterističan i kad je gledarno odozgo naniže i kad je posmatramo sa strane. Rekli smo da je lice dugačko. Ono je veoma izrazito. Jagodične kosti, jaka brada, mišići lica, nabori na licu potpuno odgovaraju karakteristikama Fenonordiske sub-rase. Iako je lice uzano izgleda nam snažno, masivno. Karakteristično je izbrazdano lice staraca. A i crte sredovečnih ljudi veoma su upadljive. Erdeljanović kaže za Kuče: “Koža je na licu kod mnogih sredovečnih ljudi i žena jako naborana. Velike i duboke brazde na čelu, dve oštre linije više usnica ka nosu, mnogobrojne manje bore oko spoljašnjeg očnog ugla daju licu oštar izraz, koji ostavlja u posmatrača neizgladljiv utisak.” Ako se tome doda da su oči i kosa crni ili mrki, razumećemo narodne stihove:


Jedan bješe hajduk od planine
crna brka, a mrka pogleda.
Od njega me strava uvatila.


Nos je relativno velik i snažan, sa istaknutirn grebenom. Đaza nosa leži u svim pravcima, ali je najčešće okrenuta prema dole. Hrbat nosa je obično povijen, orlovskog oblika. Usta su velika; usne su srednje veličine, ili veće ponekad estetski modelirane. Uši su dugačke, minduša je velika, mesnata i od lica odvojena. Kompleksija je tamna. Kosa je kestenjave boje: od kestenjavosvetle ili skoro plavotamne pa do sasvim zagasitokestenjave kose. U nekim su oblastima kosa i druge dlake po telu sasvim ili skoro sasvirn crne. Kod kestenjave kose boja se menja prema dobu starosti i izlaganja kose sunce. I dužice su kestenjave boje, u svim nijansama.

Kao što smo već rekli, ove odlike niukom slučaju ne mogu da idu u istu grupu sa odlikama Alpida. Već su naprotiv često tako slične nordiskim oznakama da ih antropolozi i nehotice paralelno posmatraju.

Izgleda da je Dinarska rasa, kao i ostali bliski oblici, po svom poreklu autohtona, tj. da je postala po prilici u onim krajevima u kojima se i danas nalazi (Škerlj). U svakom slučaju kod Dinarida i Dinaroida (Dinarcima bliskim formama) i danas se ispoljavaju elementi jedne plave dolihokefalne rase, koja je negde daleko u praistoriji nestala da bi ukrštena sa jednom brahikefalnom rasom dala današnje dinarske oblike. Ti plavi praroditelji Dinaraca bili su po svoj prilici Tračani i drugi koji bi svojim rasnim osobinama najviše odgovarali današnjem Fenonordiskom tipu. Tamna kompleksija i brahikefalija bile su dominantne kod nasledivanja osobina roditelja, od kojih je jedan pripadao jednoj rasi a drugi drugoj, te su tako postepeno, u nizu generacija, dolihokefalija i plava, svetla, kompleksija skoro nestale.

Klasična ilustracija dinarske brahikefalne lobanje.
U oblastima gde se javlja Dinarska rasa nailazimo na visoki brahikefalni tip ali sa oplavom kosom i plavim očima. To je Lebzelter-ova Norička rasa ili Noridi (Škerlj). Kako se ovaj tip u svemu poklapa sa Dinarskom rasom, sem u kompleksiji, to ga mi smatramo dinaroidnom formom, srodnom Dinarskoj rasi. Nazivamo ga Plavom dinarskom rasorn (Maleš). Možda je ovaj plavi brahikefal istovetan sa Galatskom rasom Guiarta-a. On nas mnogo potseća na Fenonordisku podrasu.

Kao oblasni Škerlj je opisao Savidski tip. Uglavnom odgovara dinarskorn osnovnom tipu. Odlikuje se svetlom bojom dužice. Rast može da bude osrednji, a i glava da se udalji od brahimorfnosti. Da li se ovaj tip javlja samo u Sloveniji ili i u drugim dinarskim krajevima — za sada ne znam. I u Srbiji nalazimo Dinaroide sa plavim i zelenkastim očima. Ali ne znam da li su to bastardne kratkotrajne forme ili su nasledno stalne.Branimir Maleš: Ljudske rase, Beograd, 1936.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Rasni tipovi Europe
PostPostano: čet tra 26, 2018 4:48 am 
Offline

Pridružen/a: sub vel 10, 2018 8:02 am
Postovi: 83
"I na dinarskoj ženi zapaža se maskulina tendencija u samom tipu rase. Dinarska žena ne mora ni malo da bude ono što narodna reč zove "muškobanja", pa ipak nešto muško govori iz nje, taman toliko da i to uđe u evropske udžbenike rasne antropologije. Izrazit profil nije ženska osobina, ali baš taj znak, u Vajningerovu jeziku rečeno: priličan "procenat muškosti", u dinarske žene nije nimalo redak. ... I u dinarskoj ženi ima priličan procenat muškog elementa, i to ne samo u fizičkom (oštar profil, koščata figura, akromegalija) nego i u psihičkom pogledu." (Vladimir Dvorniković, Karakterologija Jugoslovena, str. 209, 345)

Po tom izraženom muškom atributu razlikuju se narodi Balkana od izvornih Slovena, koji su zbog mešanja sa žutom rasom dobili dosta ženskastih atributa. Dok muški hormoni ljude čine ponositim, gordim i lako uvredjivim, ženskasti ih čine sebičnima i lako emotivno povredljivima. Dok je zbog muških hormona Balkanac gord i buntovan prema svakom nepravednom autoritetu, dotle je zbog ženskih hormona čovek Istoka plašljiv i gotovo nemoćan da se suprotstavi nepravdi totalitarnog režima. Jedan prosečan Rus biva prosto sablažnjem pojavom prosečne žene sa Balkana, koja po njemu neprostojno gestikulira kao muškarac, pa i često govori dubokim muškastim glasom. Razlika između današnjih Rusa i Srba je toliko primetna da je čudo kako mnogi danas ipak veruju da je reč o ljudima koji imaju blisko zajedničko poreklo. Kao što su izvorni Srbi (nordijskog porekla) mešajući se sa starosedeocima Balkana postali manjina među onima koje odlikuju izraženi muškasti atributi, tako su i njihova braća Rusi, mešanjem sa pripadnicima žute rase, dobili dosta ženskastih atributa.

Kod različitih ruskih književnika i filozofa čitamo priznanje:

"Ponekad se kaže da ruski narod ima žensku prirodu." (Nikolaj Loski, Fenomenologija ruske duše, str. 50)

"Ruski narod kao da ne želi da bude odvažni graditelj, njegova priroda se određuje kao ženstvena, pasivna i pokorna u državnim stvarima; Rusija uvek čeka mladoženju, muža - vlastelina. Rusija je pokorna, ženstvena zemlja. Pasivna, receptivna ženstvenost u odnosu prema državnoj vlasti je tako karakteristična za ruski narod i za rusku istoriju. ... Vrlo je karakteristično da u ruskoj istoriji nije bilo viteštva, tog muškog načela. Sa ovim je povezana nedovoljna razvijenost individualnog načela u ruskom životu. Ruski narod je uvek želeo da živi u toploti kolektiva, u nekakvoj rasplinutosti u elementu zemlje, u krilu majke. Viteštvo formira osećanje ličnog dostojanstva i časti, prekaljuje ličnost. Ovo kaljenje ličnosti ruska istorija nije stvarala. U ruskom čoveku postoji neotpornost, na ruskom licu nema oštrog i jasno ocrtanog profila. Tolstojev Platon Karatajev je okruglast. Ruski anarhizam je ženstven, a ne muževan, pasivan a ne aktivan. Ruski narod želi da bude zemlja koja se zaručuje, koja čeka muža." (Nikolaj Berđajev, Duša Rusije, Fenomenologija ruske duše, str. 8)

U univerzitetskom udžbeniku "Opšta antropologija" (1960) dr Bože Škerlja, čitamo:

"Keith (Kis) je prvi pokušao da objašnjava rasne razlike na podlozi različitog delovanja hormonalnih žlezda, zapravo na podlozi biohemizma. Ta razlika svakako ima svoje uzroke i ne može biti samo po sebi prauzrok rasnim razlikama. No, fakat je da su rase, ako ih objašnjavamo kao adaptacijske odlike čoveka, ipak u sebe dovršeni tipovi, koje ne smemo razmatrati samo kao apstrakciju, već samo s gledišta celine možda zapravo kao posebne morfološke vektore. Možemo zapaziti i već dokazati biostatističkim metodama, da - bar do sada baš u Evropi - su neke podrase ili tipovi morfološki više vezani za muški pol i za leptosomatski vektor. Alpidi na primer, su bliže evrisomatskom i ženskom vektoru, mediteranidi i atlantidi leptosomatskom i muškom. Tako se može teorijski za svaku podrasu ili tip smatrati kao "rasni znak" muškost ili ženskost i lepto ili evrisomatičnost. Ovaj ovde samo za evropske podrasne tipove utvrđeni pregled može se proširiti na sve rase. Žuti - uopšte - više su evrisomatski i više "ženski" nego crnci. Među žutima su, na primer, palemongolidi više ženski i evrisomatski od sinida." (Božo Škerlj, Opšta antropologija, str. 89)


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Rasni tipovi Europe
PostPostano: čet tra 26, 2018 5:46 pm 
Online
Avatar

Pridružen/a: uto lip 30, 2009 6:35 pm
Postovi: 7942
Prevaziđene rasne teorije su zaista gadljive za čitati u 21.veku , jer onaj kojeg vode ove budalaštine je ili infatilna iskompleksirana budaletina , ili prosto fašist i rasist.

_________________
O turčine za nevolju kume
A ti vlaše silom pobratime


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Rasni tipovi Europe
PostPostano: čet tra 26, 2018 8:02 pm 
Offline
Avatar

Pridružen/a: uto lis 05, 2010 12:48 pm
Postovi: 75014
Lokacija: #120db
Joe Enter srpski Japanac. Ili je možda Nimbambe iz Kvazilanda.

_________________
"Veni, vidi, Deus vicit!" - 12.09.1683.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Rasni tipovi Europe
PostPostano: čet tra 26, 2018 8:03 pm 
Online

Pridružen/a: ned vel 18, 2018 12:31 am
Postovi: 98
Predlažem da se zaključa ova tema na kojoj se raspravlja o pseudoznanosti sa kraja 19. i početka 20.st, i to još niti ne koristeći literaturu onih koji su tu znanost izmislili nego koristeći se nazivima izmišljenim od strane autistične balavurdije na internetu na stranicama tipa apricity i slično.
Može se otvoriti tema o populacijskoj genetici pa na njoj raspravljati o stvarnoj znanosti.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Rasni tipovi Europe
PostPostano: sub tra 28, 2018 9:08 pm 
Offline
Avatar

Pridružen/a: pon ožu 23, 2015 10:56 pm
Postovi: 3118
Rsni tipovi su cisto stvar kategorizacije

_________________
i am the one who runs from both the living and the dead


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Rasni tipovi Europe
PostPostano: sub tra 28, 2018 9:10 pm 
Offline
Avatar

Pridružen/a: pon ožu 23, 2015 10:56 pm
Postovi: 3118
Mrzim kad je nekome neka tzema tabu.Ljudi koji bjeze opd bilo koje teme su picke i nezavrijeđuju postojati.

_________________
i am the one who runs from both the living and the dead


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Rasni tipovi Europe
PostPostano: pet svi 18, 2018 4:47 am 
Online

Pridružen/a: ned vel 18, 2018 12:31 am
Postovi: 98
OK evo malo stručne literature, dakle nešto što nije od cvijića niti od balavurdije s interneta, o populaciji u BIH:

Citat:
The Catholics are likewise the tallest and the lightest skinned; being the oldest population in the region in point of conversion, and the least affected by outside influences, the Catholic element preserves both a pre-Slavic123 and a pre-Turkish racial configuration more completely than do the partisans of Orthodoxy or Islam.


Carleton Stevens Coon, Races of Europe.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Rasni tipovi Europe
PostPostano: pet svi 18, 2018 11:10 am 
Offline
Avatar

Pridružen/a: pet svi 08, 2009 1:12 pm
Postovi: 9907
Srbi obično briju na te rasne tipove. Onak, po meni je to wanna-be rasizam, ali...
Mislim, to mi zvuči kao kad Hitler od svojih mentar i zweinzig krene pričati o "idealnom arijcu", plavušanu od 2 metra.
Lagano gejiš.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Rasni tipovi Europe
PostPostano: pet svi 18, 2018 2:02 pm 
Offline

Pridružen/a: sri sij 04, 2012 12:08 am
Postovi: 3141
Ali postoje razlike i to kakve, pa nije li dinarski covjek fizicki najsuperijorniji u europi? (Izuzev muslimana :laugh )
Spoj visine i mocnije fizicke gradje, dinarci dominiraju u svakom sportu.
Npr nizozemci su visoki ali zakurac im kad su cackalice.
Ja gledam malo ove turiste, to je sve fizicki jad od ljudi, jedan nas dinarac nosa u zubima 10 takvih.
Kome je ovo rasizam taj ili je sam neki mixed kurac ili ima 170 i 60 kila i hejta nas dominantne dinarce :D

Znaci ljudi moji ovo je cisto moje objektivno zapazanje, ja sam sa svojih 190cm i 90kg veca cunka nego 99 od 100 ovih turista koje vidim uokolo, dok recimo medju svojim dinarcima u srcu HBZa sam mozda mrvicu iznad prosjeka.
Dominantni smo i to vam je tako.


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Rasni tipovi Europe
PostPostano: sub svi 19, 2018 2:28 am 
Offline
Avatar

Pridružen/a: pet svi 08, 2009 1:12 pm
Postovi: 9907
Nizozemci su gladni, jbg. cijene hrane tamo baš i nisu nekaj :D

No ako pogledaš malo bolje, pola stanovništva zemlje su ti Kinezi i Indijci, prosječne visine metar zweinzig.
Hobbiti :D


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Rasni tipovi Europe
PostPostano: sub svi 19, 2018 3:05 am 
Offline

Pridružen/a: sri sij 04, 2012 12:08 am
Postovi: 3141
upravo tako, zamisli ti tek tim azijatima kompleksa, visok si 165, imaš 55 kila i čuna ti je duga 8 centi. strašno brate


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Rasni tipovi Europe
PostPostano: ned svi 20, 2018 11:54 pm 
Offline

Pridružen/a: pet svi 18, 2018 12:02 am
Postovi: 135
Istin je napisao/la:
OK evo malo stručne literature, dakle nešto što nije od cvijića niti od balavurdije s interneta, o populaciji u BIH:

Citat:
The Catholics are likewise the tallest and the lightest skinned; being the oldest population in the region in point of conversion, and the least affected by outside influences, the Catholic element preserves both a pre-Slavic123 and a pre-Turkish racial configuration more completely than do the partisans of Orthodoxy or Islam.


Carleton Stevens Coon, Races of Europe.

Vidi ovo :eek
A mi mislimo zapadnjaci neznaju ni ko je najstariji narod ni sta znaci termin bosanac,sataremo se objašnjavajuci kad ono oni vec dokazali teze školarca Ante :smajl007 :ucelo :klanjam


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Rasni tipovi Europe
PostPostano: pet lip 15, 2018 4:57 pm 
Offline

Pridružen/a: sub vel 10, 2018 8:02 am
Postovi: 83
s one strane dinare je napisao/la:
Ali postoje razlike i to kakve, pa nije li dinarski covjek fizicki najsuperijorniji u europi? (Izuzev muslimana :laugh )
Spoj visine i mocnije fizicke gradje, dinarci dominiraju u svakom sportu.
Npr nizozemci su visoki ali zakurac im kad su cackalice.
Ja gledam malo ove turiste, to je sve fizicki jad od ljudi, jedan nas dinarac nosa u zubima 10 takvih.
Kome je ovo rasizam taj ili je sam neki mixed kurac ili ima 170 i 60 kila i hejta nas dominantne dinarce :D

Znaci ljudi moji ovo je cisto moje objektivno zapazanje, ja sam sa svojih 190cm i 90kg veca cunka nego 99 od 100 ovih turista koje vidim uokolo, dok recimo medju svojim dinarcima u srcu HBZa sam mozda mrvicu iznad prosjeka.
Dominantni smo i to vam je tako.Nije svadjam o tome

Ali cisti Nordijci, cak i mrsavi, ali u prosjeku su atletski zgradjeni tj. jaki ljudi i veoma mobilni. Ne zaboravim da zimskih sportova.


Njihove cure su veoma izuzetno zgradjeni, ako mozga i nije vise od dinarskih zena.

slika

slika

slika

slika


Jesam visok, zato mi odgovara ove djevojke plemskog porijekla :smajl054


Vrh
   
 
 Naslov: Re: Rasni tipovi Europe
PostPostano: pet lip 15, 2018 6:12 pm 
Offline

Pridružen/a: sri sij 04, 2012 12:08 am
Postovi: 3141
dobre su te sjevernjačke plavojke, što jes jes


Vrh
   
 
Prikaži postove “stare”:  Redanje  
Započni novu temu Odgovori  [ 40 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2

Vremenska zona: UTC + 01:00 [LJV]


Online

Trenutno korisnika/ca: / i 3 gostiju.


Ne možeš započinjati nove teme.
Ne možeš odgovarati na postove.
Ne možeš uređivati svoje postove.
Ne možeš izbrisati svoje postove.
Ne možeš postati privitke.

Forum(o)Bir:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Facebook 2011 By Damien Keitel
Template made by DEVPPL - HR (CRO) by Ančica Sečan
phpBB SEO